Følg os på Facebook

Bestyrelsen

Formand
Erling Pallesen
E:
T:
M: 26 25 99 54

Kasserer
Søren Dam Christensen
E:
T:
M: 44 14 28 62
Turneringsleder
Kim Dam Pedersen
E:
T:
M: 50 45 98 48
Bestyrelsesmedlem
Jacob Hansen
E: jacob2801@hotmail.com
T:
M: 20 55 54 20
Bestyrelsesmedlem
Michael Berg
E: flexzor@hotmail.com
T:
M: 52 34 28 20

Bestyrelsesmedlem
Tommy Smidstrup
E:
T:
M: 21 79 27 83